Sabtu, 17 Oktober 2009


ngomong o to mas

Aku ra isa ngerteni karep mu
ning aku isa ngerti pa sing sak iki lagi kok rasake
mbuh neng apo kowe kok yo mung mbisu kaya patung
aku pingen kowe ngomong apo sing kok karep
najan kowe kaya kuwi wae
aku isih setyo ngteni kowe nganti gelem ngomong kara aku


Matur Nuwun Rawoh Ipun

Sugeng rawoh rencang blogger.niki blog kula ingkang kula serat ngagem basa jawi.amargi kula gadah panjongka ngungri-ngungri basa jawa ingkan sampun jarang dipun agem kangge ngandikan samben ndinten kusus ipun basa kroma inggil amargi inggih radi rekaos.kula nuyuwun ngapunten kalian rencang blogger ingkang mboten ngertos basa jawi.mugi-mugi rencang-rencang kreso paring komen lan ugi saran saran kangge nambahi kesaean blog kula matur nuwun

Sabtu, 03 Oktober 2009